Casemanagement bij re-integratie en verzuim

Gepubliceerd op 23 september 2017 om 16:02

Lotus Salaris & Advies heeft ook casemanagement als dienstverlening. De praktijk leert ons dat verzuim en re-integratie ook veel aandacht nodig heeft bij minder grote ondernemingen.

Wat is een casemanager bij ziekteverzuim? 
Een casemanager is de tussenpersoon tussen werkgever en werknemer bij verzuim en re-integratie. Wanneer een bedrijf last heeft van (langdurig) verzuim is het voor dit bedrijf verplicht om een casemanager verzuim aan te stellen die de werkgever begeleid en helpt tijdens het gehele proces. Het tijdig aanstellen van casemanagement bij verzuim en re-integratie is dus erg belangrijk om boetes en andere sancties te voorkomen.

Wat doet de casemanager? 
De casemanager begeleidt de zieke medewerker en  is het eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte. De casemanager houdt met aantekeningen het dossier bij. Dit begint met het plan van aanpak. De casemanager geeft voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid en organiseert trajecten om het WIA te voorkomen, zoals de "spoor 2 trajecten". Spoor 2 trajecten zijn re-integratietrajecten naar ander werk als blijkt dat de oorspronkelijke functie mogelijk niet meer uitgevoerd kan worden. De casemanager gaat ook het gesprek met het UWV aan als een re-integratieverslag wordt ingediend.

Kan een medewerker de casemanager zelf kiezen?
Nee, de werkgever wijst de casemanager aan. Omdat de juiste kennis voor wetgeving van groot belang is besteden de meeste bedrijven het vaak uit aan een extern bedrijf. Zo zijn zij verzekerd van deskundig advies en zorgvuldige dossiers. Veel bedrijven met enkele medewerkers doen het casemanagement. Er is echter vrijwel geen ervaring hiermee opgebouwd en daardoor gaat het vaak fout gaat in praktijk. Ook zijn er bedrijven die niet op de hoogte zijn van casemanagement en de consequenties niet weten  omdat zij (nog) niet te maken hebben gehad met (langdurige) verzuim.

Waarom moet het casemanagement worden bijgehouden?
Het casemanagement moet worden bijgehouden als gevolg van wet- en regelgeving om WIA of WAO te voorkomen. Het heeft te maken met de wettelijke verplichting om alles gedurende het ziekteproces vast te leggen. Het uitgangspunt van de regelgeving is dat werkgever en werknemer alles moeten doen om WIA te voorkomen en dat er dan ook precies kan worden nagegaan waar het fout is gegaan als nog iemand in de WIA dreigt te komen.

Wat zijn de consequenties als het casemanagement niet goed wordt uitgevoerd? 
Als een medewerker in de WIA dreigt te komen, dan zal het UWV het re-integratieverslag gaan toetsen. Als het verslag niet compleet is, dan zal de casemanager daarop worden aangesproken. De casemanager was de aangewezen persoon om te helpen alle documentatie bij te houden en de werknemer te assisteren dat alle gegevens correct worden aangeleverd. Voorts zal het UWV het re-integratieverslag inhoudelijk toetsen. De casemanager zal worden verzocht uit te leggen welke maatregelen ter voorkoming van WIA zijn genomen. Het UWV is daar heel streng in.

Voert Lotus Salaris & Advies het casemanagement voor u uit?
Lotus Salaris & Advies kan het casemanagement voor u uitvoeren. U kunt rekenen op:

- Een eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte.
- Voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid aan werkgever en werknemer.
- Advies aan de hand van onze kennis van de Wet Verbetering Poortwachter.
- Begeleiding van de zieke medewerker.
- Ondersteuning, sturing en controle bij de uitvoering van re-integratietrajecten.
- Borging van alle werkgeversverplichtingen.
- Verzuimdossiers die beheerd worden door onze casemanager.

Heeft uw bedrijf te kampen met (langdurig) verzuim en zoekt u een casemanager die uw werknemers zo optimaal mogelijk helpt in het re-integratie proces of heeft u vragen op het gebied van casemanagement verzuim en re-integratie? Dan kunt u bellen met Lotus Salaris & Advies (06-37235518) en vragen naar Santusha Mohan of mailen naar info@lotus-salarisadvies.nl


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.