Salarisverwerking MKB

Een continue en tijdige betaling van salarissen is een belangrijke arbeidsvoorwaarden. Salarissen moeten op tijd en foutloos worden uitbetaald. Het verwerken van salarissen is arbeidsintensief en vereist veel actuele kennis van wet- en regelgeving en bepalingen in CAO's. De complexe wetgeving op het gebied van loonheffing verandert vaak.
Salarisverwerking verdient het om door professionals verzorgd te worden. Lotus Salaris & Advies kan goed voorstellen dat u het voeren van de salarisadministratie graag wilt uitbesteden. U houdt daardoor tijd over voor andere belangrijke zaken. U kunt uw salarisadministratie met een gerust hart overlaten aan Lotus Salaris & Advies.

Lotus Salaris & Advies richt uw complete salarisadministratie in en houdt het bij. Denk aan de aan-/afmelding bij verplichte instanties, het opmaken van de salarisspecificaties en versturen van de loonaangifte. Lotus Salaris & Advies houdt rekening met uw wensen en de fiscale regels. Na afloop van het jaar ontvangt u de jaaropgaven van alle medewerkers en de benodigde stukken voor het jaarwerk voor uw financiële administratie. 

Salarisgerelateerde adviezen en werkzaamheden 

Via Lotus Salaris & Advies kunt u bovendien overige salaris ondersteunende werkzaamheden laten uitvoeren zoals het inrichten van uw personeels- en salarisadministratie, communicatie met pensioenfonds, opstellen van een arbeidsovereenkomst of bezwaarschriften bij ontslag, invullen van een werkgeversverklaring en fiscale of CAO vraagstukken. Echter behoren deze werkzaamheden niet tot de standaard (maandelijkse) salarisverwerking. 
Voor advies op het gebied van loonheffingen en premieafdrachten, maar ook aan advies op het gebied van premiekortingen en diverse subsidies kunt u ook terecht bij Lotus Salaris & Advies.