Disclaimer

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Lotus Salaris & Advies. Hoewel Lotus Salaris & Advies de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Lotus Salaris & Advies niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Lotus Salaris & Advies aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.