Arbeidsrechtelijke vraagstukken

Het arbeidsrecht speelt een belangrijke rol in iedere onderneming en is nauw gerelateerd aan het voeren van salarisadministratie. Door het nieuwe het ontslagrecht en veranderingen van de Wet werk en zekerheid kunnen er consequenties zijn voor uw personeelsbeleid. Hierbij kunt u denken aan uw rechten en plichten als werkgever en bijvoorbeeld waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.

Uiteraard wilt u dat de afspraken met uw medewerkers goed op papier staan. Ook als het komt tot ontslag, wilt u op de hoogte zijn van wat u kan en moet doen.

U kunt bij Lotus Salaris & Advies terecht met diverse vragen op het gebied van arbeidsrecht zoals:

  • Het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten en vaststellingsovereenkomsten
  • Het beoordelen en oplossen van arbeidsrechtelijke vraagstukken
  • Het opstellen en beoordelen van personeelshandboeken
  • Vragen over Wet werk en zekerheid
  • Vragen bij ontslag


Ook sociale verzekeringen kennen vele raakvlakken met het arbeidsrecht. Om toekomstige problemen op arbeidsrechtelijk gebied te voorkomen; zeker gezien de forse financiële consequenties dat een arbeidsconflict kan veroorzaken is tijdig advies van groot belang.