Home » Verzuimbegeleiding

Casemanagement bij re-integratie en verzuim

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de werkgever om terugkeer van verzuimende werknemers te bevorderen. Dit vraagt om meer gespecialiseerde kennis en begeleiding bij re-integratie, één dag verzuim kost u als werkgever al snel € 250,-.  Maar los van de financiële aspecten krijgt u ook nog eens flink wat administratieve rompslomp voor de kiezen. De ondersteuning van een casemanager is hierbij noodzakelijk.

Lotus Salaris & Advies gaat ervoor om casemanagement op een praktische wijze invulling te geven binnen uw organisatie. Er is duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. Kortom, een creatief proces om de werknemer weer (met plezier) aan het werk te krijgen.

U kunt rekenen op:

  • Advies aan de hand van kennis van de Wet Verbetering Poortwachter
  • Begeleiding van de zieke medewerker
  • Borging van alle werkgeversverplichtingen
  • Een eerste aanspreekpartner voor vragen en problemen bij ziekte
  • Ondersteuning, sturing en controle bij de uitvoering van re-integratietrajecten
  • Verzuimdossiers die beheerd worden door Lotus Salaris & Advies
  • Voorlichting over de wettelijke aspecten van de arbeidsongeschiktheid aan werkgever en werknemer